ASOCIACIÓN CÁNTABRA PRO MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS (AMPROS)

NICOLÁS SALMERON, 1-2º
39009 SANTANDER

CIF: G39010103

Contacto:
ampros@ampros.org
942220658
942363617